"จากวิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อน สู่กลยุทธ์แห่งการพัฒนา รูปแบบโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ผสมผสานความลงตัว ระหว่าง รถเช่า - รถใช้แล้ว รวมถึง auto service ชั้นนำ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่นักลงทุน"

สนใจเข้าร่วมฟังโอกาสทางธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 – 17.00 น.

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ 50 ท่าน สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 095-557-8186 หรือ franchise@asapcarrent.com

Please fill the information

You can also attach your information here (Maximum file : 3 MB. Only pdf extension is allowed.)

Success
Error