คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

รายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ดาวน์โหลด

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

ดาวน์โหลด

แบบคำขอถอนความยินยอม

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

ดาวน์โหลด