เราคือใคร

asap มีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหารถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและรวดเร็ว เพื่อมอบความสะดวกสบายและความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ “บริษัทที่ให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ”

ปัจจุบัน บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่า 2 รูปแบบ ได้แก่
  1. บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Operating Lease) แบบครบวงจร ให้บริการจัดหารถยนต์ ออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ จัดหารถทดแทน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานรถยนต์ของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ทำสัญญาระยะยาว 3-5 ปี เป็นหลัก ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 11 ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีรถยนต์สำหรับให้บริการรถยนต์เช่าระยะยาวทั้งสิ้น 6,375 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
  2. บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น เป็นบริการใหม่ที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลที่ทำสัญญาเช่าระยะสั้น (ระหว่างหนึ่งวันถึงหนึ่งปี) โดยมีเคาน์เตอร์ asap ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย และสนามบินหาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการเช่ารถยนต์ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การจัดเตรียม “รถใหม่ ไมล์น้อย“ มาให้บริการลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมการบริการอันน่าประทับใจ