บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น


นอกเหนือจากบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคลแล้ว บริษัทยังมีบริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีความต้องการใช้บริการรถยนต์เช่าระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นรายวัน หรือรายเดือน เพื่อการโดยสารทั่วไป


เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการในการเช่ารถยนต์ระยะสั้นของลูกค้าเดิมที่มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการของบริษัทในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยการใช้ทรัพยากรของบริษัทและฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเล็งเห็นถึงโอกาสในการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโอกาสในการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจสู่บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีความต้องการในการใช้งานรถยนต์เพื่อการโดยสารทั่วไป เช่น นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ เป็นต้น โดยในเดือนธันวาคม ปี 2558 บริษัทได้เริ่มจัดตั้งเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นตามสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง บริษัทมีเคาน์เตอร์ asap ที่เปิดให้บริการแล้วตามสนามบินต่างๆ ได้แก่ สนามบินภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง สนามบินหาดใหญ่ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า บริษัทมีความตั้งใจที่จะนำรถยนต์ใหม่และมีจำนวนไมล์น้อย หลากหลายขนาดและยี่ห้อมาให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถผู้บริหาร (Executive Car) และรถตู้ ของยี่ห้อต่างๆ เช่น Toyota Honda Nissan และ Mercedes-Benz เป็นต้นจองรถ