วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในตลาด โดยมอบการบริการที่ดีเยี่ยม ผ่านเทคโนโลยีโดยทีมงานที่มีคุณภาพ


พันธกิจ

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่า ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจว่า บริษัทที่ให้บริการรถเช่าและบริการที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ ผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ”

หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมอนุมัติการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท


นโยบาย

ตลอดเวลาที่ผ่านมา asap ดำเนินธุรกิจด้วยความโดดเด่น เป็นที่จับตามองมาโดยตลอด ทั้งในด้านการจัดหารถยนต์ที่รวดเร็วและหลากหลาย รวมถึงการบริการที่เหนือกว่าความประทับใจ ภายใต้ปัจจัย 5 ประการ ที่นำพา asap ให้เติบโตและแตกต่างอย่างเหนือความคาดหมาย ได้แก่

นโยบาย 1

ความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า “ความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยใช้การบริหารจัดการผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ”
asap มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และความเข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า จึงสามารถให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหารถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือตรงตามความต้องการของลูกค้า การส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้าในเวลาที่กำหนด การดูแลงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า บริการรถทดแทน บริการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความต้องการของลูกค้า

นโยบาย 2

การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรอง รวมถึงมีการบริหารช่วงเวลาของรายได้ให้สอดคล้องกับรายจ่ายเพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในด้านการบริหารต้นทุนด้านการดำเนินงาน บริษัทมีความสามารถในการเจรจาต่อรองราคากับบริษัทประกันภัย ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ รวมถึงศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษาที่เป็นศูนย์นอก เนื่องจากบริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นเวลานาน

นโยบาย 3

ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนาน
ทีมผู้บริหารของ asap ล้วนมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งด้านการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง การบริหารมูลค่าซากรถยนต์ รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์สภาวะตลาดรถยนต์ ซึ่งความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของทีมผู้บริหารดังกล่าว คือหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจที่ดี และนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบาย 4

ความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า
การจัดหารถยนต์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ asap ให้ความสำคัญกับการจัดหารถยนต์ให้ได้ตามลักษณะและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนดหรือโดยเร็วที่สุด โดยจุดแข็งของบริษัทอยู่ที่การมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารายใหญ่ของประเทศ รวมถึงการมีพันธมิตรเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หลากหลายแบรนด์ จึงได้รับความร่วมมืออันดีในการจัดหารถยนต์ตามลักษณะและปริมาณที่ต้องการอย่างรวดเร็วที่สุด

นโยบาย 5

คุณภาพงานบริการที่ดีเยี่ยม
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน รวมถึงการดำเนินงานอย่างตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแห่งการบริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการตอบรับ ช่วยเหลือ และรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที เป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าประทับใจและไว้วางใจในบริการของ asap มาโดยตลอด เห็นได้จากปริมาณรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน