“บริษัทที่ให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ”

สำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร บริษัทมีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและขยายฐานลูกค้า ทำให้กิจการของบริษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ปีที่ 13 ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีรถยนต์ให้เช่าจำนวนทั้งหมด 15,679 คัน ไม่รวมรถทดแทน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หมายเหตุ : ไม่รวมรถทดแทน

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการเกี่ยวกับรถยนต์สำหรับลูกค้านิติบุคคลซึ่งทำสัญญาระยะยาว เรานำเสนอบริการที่ไม่เพียงช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานของลูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกและจัดการทุกปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการอันหลากหลายเหนือความประทับใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยทั่วไปลูกค้าที่ใช้บริการเช่ารถยนต์ระยะยาวมักมาพร้อมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง asap จึงเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด รวดเร็ว และทันเวลา ด้วยศักยภาพและความพร้อมในการจัดหารถยนต์หลากหลายประเภท ยี่ห้อ และรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถผู้บริหาร รถกระบะ และรถตู้ ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่จำนวนเพียง 1 คัน ถึงมากกว่า 100 คัน ในเวลาอันจำกัด รวมถึงการจัดหารถยนต์ในลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรถยนต์มาตรฐาน (Standard Fleet) และรถยนต์ปรับแต่ง (Modified Fleet) ที่มีการออกแบบและปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอันหลากหลาย asap จึงให้บริการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นที่ความหลากหลายและรวดเร็ว แบ่งเป็นการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามการใช้งาน เช่น การติดตั้งตู้แห้ง ตู้แช่เย็น และหลังคากระบะ การออกแบบและตกแต่งด้านรูปลักษณ์เพื่อวามสวยงามหรือแสดงเอกลักษณ์ เช่น การติดสติ๊กเกอร์ การติดสปอยเลอร์ เป็นต้น และการปรับแต่งด้านพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์แก๊ส NGV หรือ LPG เป็นต้น

asap มอบที่สุดแห่งการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยบริการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษา รวมถึงทีมงาน Call Center ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบข้อสงสัยและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ปัจจุบัน asap มีศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์กระจายอยู่ทั่วประเทศเกือบ 1,000 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบริการศูนย์บำรุงรักษาเคลื่อนที่ (Mobile Service) เพื่อให้บริการบำรุงเชิงรักษา เช่น เช็คระยะ ระบบไฟ และระบบเบรก สำหรับหน่วยงานที่ไม่สะดวกจะนำรถเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง

การให้บริการรถทดแทนถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญสำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีการใช้รถยนต์ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน ซึ่งหากรถยนต์เกิดปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ การดำเนินธุรกิจของลูกค้าอาจได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการรถทดแทน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการใช้งานรถยนต์ให้ได้มากที่สุด โดยหากรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่เกิดปัญหา และลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้รถ ณ ขณะนั้น บริษัทจะนำรถทดแทนที่มีรุ่น และลักษณะเทียบเท่ากับรถที่ลูกค้าใช้งานอยู่ไปให้ลูกค้าใช้งานชั่วคราว เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรถทดแทนให้บริการจำนวนทั้งหมด 574 คัน ประกอบไปด้วยรถยนต์หลากหลายประเภท รุ่น และลักษณะ เพื่อรองรับการทดแทนรถยนต์ที่ลูกค้าแต่ละรายใช้งานอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามงานซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถยนต์กลับไปใช้งานได้ตามปกติ และบริษัทสามารถนำรถทดแทนกลับมาเตรียมพร้อมใช้งานต่อไป

เพื่อมอบประสบการณ์เหนือความประทับใจให้แก่ลูกค้า asap ยังมีบริการที่จัดให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น บริการคนขับรถ บริการจัดคอร์สอบรมการขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น