“บริษัทที่ให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ”

ในปี 2564 จำนวนรถยนต์ให้เช่าลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบในอัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว ทำให้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนชะลอและลดการใช้จ่าย และบริษัทปรับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจเช่าระยะยาวลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเคร่งครัดในการตรวจสอบฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าใหม่ก่อนพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งพยายามไม่ให้มีการกระจุกตัวของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป ดังแสดงข้อมูลในตาราง

หมายเหตุ : ไม่รวมรถทดแทน

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการเกี่ยวกับรถยนต์สำหรับลูกค้านิติบุคคลซึ่งทำสัญญาระยะยาว เรานำเสนอบริการที่ไม่เพียงช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานของลูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกและจัดการทุกปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการอันหลากหลายเหนือความประทับใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีความสามารถและความพร้อมในการจัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาที่ลูกค้ากำหนด ไม่ว่าจะเป็นการจัดหารถยนต์ในปริมาณต่างๆ ตั้งแต่จำนวนเพียงแค่ 1 คัน หรือมากกว่า 100 คัน รวมทั้งการจัดหารถยนต์ในลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรถยนต์มาตรฐาน (Standard Fleet) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่มีการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และรถยนต์ปรับแต่ง (Modified Fleet) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบและปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดหารถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ยี่ห้อ และรุ่น ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถผู้บริหาร (Executive Car) รถกระบะ และรถตู้ ของยี่ห้อต่างๆ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Ford Chevrolet Mercedes-Benz BMW และ Volvo เป็นต้น

เนื่องจากในบางครั้ง ลูกค้ามีความต้องการใช้งานรถยนต์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อความสวยงาม บริษัทจึงมีการให้บริการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญกับการปรับแต่งรถยนต์ที่หลากหลายและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกัน โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ทั้งในด้านการใช้งานตามความเหมาะสม เช่น การติดตั้งตู้แห้ง ตู้แช่เย็น และหลังคากระบะ เป็นต้น ด้านรูปลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือความสวยงาม เช่น การติดสติ๊กเกอร์โลโก้บริษัทลูกค้า การติดสปอยเลอร์ เป็นต้น และด้านพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์แก๊ส NGV LPG

การให้บริการรถทดแทนถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญสำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีการใช้รถยนต์ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน ซึ่งหากรถยนต์เกิดปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ การดำเนินธุรกิจของลูกค้าอาจได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการรถทดแทน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการใช้งานรถยนต์ให้ได้มากที่สุด โดยหากรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่เกิดปัญหา และลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้รถ ณ ขณะนั้น บริษัทจะนำรถทดแทนที่มีรุ่น และลักษณะเทียบเท่ากับรถที่ลูกค้าใช้งานอยู่ไปให้ลูกค้าใช้งานชั่วคราว เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรถทดแทนให้บริการจำนวนทั้งหมด 786 คัน ประกอบไปด้วยรถยนต์หลากหลายประเภท รุ่น และลักษณะ เพื่อรองรับการทดแทนรถยนต์ที่ลูกค้าแต่ละรายใช้งานอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามงานซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถยนต์กลับไปใช้งานได้ตามปกติ และบริษัทสามารถนำรถทดแทนกลับมาเตรียมพร้อมใช้งานต่อไป