“บริษัทที่ให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ”

สำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร บริษัทมีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและขยายฐานลูกค้า ทำให้กิจการของบริษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ปีที่ 14 ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีรถยนต์ให้เช่าจำนวนทั้งหมด 19,196 คัน ไม่รวมรถทดแทน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หมายเหตุ : ไม่รวมรถทดแทน

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการเกี่ยวกับรถยนต์สำหรับลูกค้านิติบุคคลซึ่งทำสัญญาระยะยาว เรานำเสนอบริการที่ไม่เพียงช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานของลูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกและจัดการทุกปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการอันหลากหลายเหนือความประทับใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทมีความสามารถและความพร้อมในการจัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาที่ลูกค้ากำหนด ไม่ว่าจะเป็นการจัดหารถยนต์ในปริมาณต่างๆ ตั้งแต่จำนวนเพียงแค่ 1 คัน หรือมากกว่า 100 คัน รวมทั้งการจัดหารถยนต์ในลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรถยนต์มาตรฐาน (Standard Fleet) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่มีการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และรถยนต์ปรับแต่ง (Modified Fleet) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบและปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีการจัดหารถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ยี่ห้อ และรุ่น ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถผู้บริหาร (Executive Car) รถกระบะ และรถตู้ ของยี่ห้อต่างๆ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Ford Chevrolet Mercedes-Benz BMW และ Volvo เป็นต้น

เนื่องจากในบางครั้ง ลูกค้ามีความต้องการใช้งานรถยนต์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อความสวยงาม บริษัทจึงมีการให้บริการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญกับการปรับแต่งรถยนต์ที่หลากหลายและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกัน โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ทั้งในด้านการใช้งานตามความเหมาะสม เช่น การติดตั้งตู้แห้ง ตู้แช่เย็น และหลังคากระบะ เป็นต้น ด้านรูปลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือความสวยงาม เช่น การติดสติ๊กเกอร์โลโก้บริษัทลูกค้า การติดสปอยเลอร์ เป็นต้น และด้านพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์แก๊ส NGV LPG

ในระหว่างที่ลูกค้าใช้บริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท บริษัทจะมีบริการแจ้งเตือนการนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น การตรวจเช็คระยะ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น โดยแผนก Call Center จะทำหน้าที่โทรแจ้งเตือนผู้ใช้งานรถยนต์แต่ละคันโดยตรงเมื่อถึงกำหนด นอกจากนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งาน ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม รวมทั้งกรณีที่รถยนต์ชำรุดเสียหาย ลูกค้าสามารถติดต่อแผนก Call Center ของบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงาน Call Center ของบริษัทจะเตรียมพร้อมตอบข้อสงสัยและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ แผนก Call Center จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยการประสานงานกับศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ต่างๆ เพื่อจัดตารางเวลานัดหมายนำรถยนต์ของลูกค้าเข้าซ่อมให้เร็วที่สุด โดยปัจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2562) ลูกค้าของบริษัทสามารถนำรถยนต์เข้าใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ได้มากกว่า 1,000 แห่ง ทั่วประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ที่เป็นของบริษัทเองจำนวน 1 แห่ง และอีก 1,397 แห่ง เป็นศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ที่เป็นของบุคคลภายนอก (“ศูนย์นอก”) เช่น ศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่บริษัทมีการซื้อรถยนต์ และศูนย์บำรุงรักษารถยนต์โดยเฉพาะ เป็นต้น

การให้บริการรถทดแทนถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญสำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีการใช้รถยนต์ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน ซึ่งหากรถยนต์เกิดปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ การดำเนินธุรกิจของลูกค้าอาจได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการรถทดแทน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการใช้งานรถยนต์ให้ได้มากที่สุด โดยหากรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่เกิดปัญหา และลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้รถ ณ ขณะนั้น บริษัทจะนำรถทดแทนที่มีรุ่น และลักษณะเทียบเท่ากับรถที่ลูกค้าใช้งานอยู่ไปให้ลูกค้าใช้งานชั่วคราว เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถทดแทนให้บริการจำนวนทั้งหมด 1,361 คัน ประกอบไปด้วยรถยนต์หลากหลายประเภท รุ่น และลักษณะ เพื่อรองรับการทดแทนรถยนต์ที่ลูกค้าแต่ละรายใช้งานอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามงานซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถยนต์กลับไปใช้งานได้ตามปกติ และบริษัทสามารถนำรถทดแทนกลับมาเตรียมพร้อมใช้งานต่อไป