ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอแซ็ป

คุณสมบัติ

เปิดรับหลายอัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • เบี้ยขยัน
 • OT
 • รางวัลอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สัมมนาประจำปีและการฝึกอบรม
 • ลาบวช
 • โบนัส
 • การปรับเงินเดือน
 • สิทธิรถพนักงานเข้าศูนย์บริการของ asap คิดอัตราพิเศษ

คุณสมบัติ

เปิดรับหลายอัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • เบี้ยขยัน
 • OT
 • รางวัลอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สัมมนาประจำปีและการฝึกอบรม
 • ลาบวช
 • โบนัส
 • การปรับเงินเดือน
 • สิทธิรถพนักงานเข้าศูนย์บริการของ asap คิดอัตราพิเศษ

คุณสมบัติ

เปิดรับหลายอัตรา

 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • เบี้ยขยัน
 • OT
 • รางวัลอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สัมมนาประจำปีและการฝึกอบรม
 • ลาบวช
 • โบนัส
 • การปรับเงินเดือน
 • สิทธิรถพนักงานเข้าศูนย์บริการของ asap คิดอัตราพิเศษ

คุณสมบัติ

เปิดรับหลายอัตรา

 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • เบี้ยขยัน
 • OT
 • รางวัลอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สัมมนาประจำปีและการฝึกอบรม
 • ลาบวช
 • โบนัส
 • การปรับเงินเดือน
 • สิทธิรถพนักงานเข้าศูนย์บริการของ asap คิดอัตราพิเศษ

คุณสมบัติ

เปิดรับหลายอัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • เบี้ยขยัน
 • OT
 • รางวัลอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สัมมนาประจำปีและการฝึกอบรม
 • ลาบวช
 • โบนัส
 • การปรับเงินเดือน
 • สิทธิรถพนักงานเข้าศูนย์บริการของ asap คิดอัตราพิเศษ

คุณสมบัติ

เปิดรับหลายอัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหา หรือการประสานงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • เบี้ยขยัน
 • OT
 • รางวัลอายุงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • สัมมนาประจำปีและการฝึกอบรม
 • ลาบวช
 • โบนัส
 • การปรับเงินเดือน
 • สิทธิรถพนักงานเข้าศูนย์บริการของ asap คิดอัตราพิเศษ

หากท่านใดสนใจ สามารถส่ง Resume มาที่

แผนก บุคคล

hr@asapcarrent.com

หรือ

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: +66 2 091 8181 แฟ็กซ์: +66 2 091 8111