ASAP ตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น

29 เมษายน 2562

นายญนน์ โภคทรัพย์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ห้อง MR216-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พร้อมเปิดเผยแผนการดำเนินงานในปีนี้ที่จะมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้ให้เติบโตตามแผนงานและขยายธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นเพื่อผลักดันการเติบโตของอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง